• طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در قزوین اجرا شد

    طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در قزوین اجرا شد

    جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در قزوین خبر داد.  سرهنگ داود عبدالمالکی گفت: در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ۱۸ نفر معتاد و فروشنده مواد مخدر و ۲۳ نفر تبعه غیرمجاز دستگیر شدند. جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: مأموران در ادامه